top of page

Oryginalne spody do pizzy z Neapolu

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Le 2 Workshop Jędrzej Lewandowski z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zielonej 8, REGON: 101107642, NIP: 7311932117, adres e-mail do kontaktu: info@zielonagorka.com.pl zwana dalej: Administratorem.
   

 2. Dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz, gdy będzie to niezbędne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń każdej ze stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto dane mogą być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów oraz usług, a także w celach marketingowych podmiotów trzecich, w przypadku wyrażenia na to zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
   

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje u Administratora mogą być podejmowane automatycznie, a dane będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowania oferty do Państwa potrzeb. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób Państwa wiązać.
   

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość, przedstawienia oferty i/lub wysłania informacji handlowych i marketingowych.
   

 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, a także dostawcom usług, z których korzysta Administrator (np. obsługa strony internetowej, kontakt zwrotny).
   

 6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane (udzielenia odpowiedzi, do zakończenia negocjacji i/lub w czasie gwarantującym dochodzenie lub obronę roszczeń) lub, w przypadku zgody na działania marketingowe lub kontakt email, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
   

 7. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, wówczas mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyżej wymienionej zgody przed jej wycofaniem.
   

 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec takiego przetwarzania. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
   

 9. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, korekty lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

 10. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: info@zielonagorka.com.pl.
   

 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zapisy ogólne.

Polityka prywatności.

bottom of page